Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła DFK Rozmierka za rok 2014

W dniu 22 lutego 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Rozmierce odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DFK Rozmierka za rok 2014.
Wiceprzewodniczący DFK Rozmierka Józef Suchan otworzył zebranie.
Po przywitaniu obecnych członków i zaproszonych gości, odśpiewano hymn śląski ?Oberschlesien ist mein liebes Heimatland?.
Potem na przewodniczącego zebrania wybrano Ernsta Gorgosza, który przedstawił plan spotkania.
Następnie do komisji mandatowej wybrano Gertrudę Tomala, Stanisława Kajewski i Gerarda Witezego a na protokolantem wybrano Agatę Tarlińską.

Potem Józef Suchan przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu DFK Rozmierka za rok 2014, a sprawozdanie finansowe przedstawił w zastępstwie (nieobecny skarbnik) Józef Suchan.
Po przedstawieniu sprawozdania Komisja Rewizyjna w składzie: Ernst Gorgosz ? przewodniczący, Irena Grabolus i Renata Krupa ? członkowie komisji na podstawie sprawozdania i przebiegu planu pracy za rok 2014 Zarządu DFK Rozmierka udzielono absolutorium Zarządowi.
Potem Agata Tarlińska przedstawiła sprawozdanie z działalności zespołu Silesia.

Na zebraniu dokonano wyboru zmian w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
Do zarządu weszli: Józef Suchan ? przewodniczący, Zofia Habasz ? wiceprzewodnicząca, Karina Pandel ? sekretarz, Józef Zembok ? skarbnik, Agata Tarlińska, Urszula Kusidło i Jan Bytomski ? członkowie zarządu, a do komisji: Ernest Gorgosz ? przewodniczący, Renata Krupa i Teodor Simon ? członkowie komisji.
W dalszej części spotkania przewodniczący Józef Suchan przedstawił plan pracy koła na rok 2015.

Po dyskusji zebranych i propozycji Zarządu uchwalono plan pracy koła na 2015 rok

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZAPROPONOWAŁA DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA NA ROK 2015

UCHWAŁY:
1. Dalsza jeszcze bardziej owocniejsza współpraca z organizacjami działającymi w naszej wsi.
2. Regularne zebrania zarządu oraz członków.
3. Realizacja zadań statutowych.
4. Udział w pracach społecznych na terenie wsi.
5. Przyciągnięcie do naszej organizacji jak największej liczby członków.
6. Współudział w organizowaniu spotkań okolicznościowych: Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka (Piknik - Mama, Tata i Ja), Festyny Sportowe, Mikołajki, Spotkanie Adwentowe Pokoleń, Maibaum, Orszak Trzech Króli, spotkania integracyjne.
7. Dalsza pomoc finansowa i materialna dla najbiedniejszych mieszkańców naszej wsi.
8. Integracja członków poprzez organizację wycieczek rowerowych oraz spotkań.
9. Jako delegatów na walne zebranie zaproponowano Zofię Habasz i Józefa Suchan.
WNIOSKI:
1. Promowanie zespołu Silesia.
2. Odnowienie historii powstania DFK ? Rozmierka.
3. Założenie Kroniki działalności DFK ? Rozmierka.
4. Współzorganizowanie festynu stawiania drzewka majowego (niem. Maibaum) oraz innych imprez, które mają miejsce w naszej wsi.
5. Wycieczka do Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.
6. Indywidualny wyjazd na Górę Św. Anny na Pielgrzymkę Mniejszości Narodowych.
7. Zorganizowanie ogniska wraz z pieczeniem kiełbasy.
8. Współorganizacja wycieczki na spływ kajakowy do Staniszcze ? Zawadzkie.
9. Zorganizowania wycieczki rowerowej i grilla na Ptasi staw koło Spóroka.
10. Zorganizowanie wycieczki rowerowej do Juraparku w Krasiejowie.
11. Pomoc w upiększaniu naszej wsi.

Na walne zebranie w gminie i powiecie uczestnicy spotkania wybrali przedstawicieli z koło DFK Rozmierkę: Zofię Habasz i Józefa Suchana.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z poczęstunkiem ? kawa, herbata, napoje chłodzące, ciasto oraz bogracz z pieczywem.

W zebraniu brało udział 36 osób, w tym przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim DFK Strzelce Opolskie ? Waldemar Gajda i przewodnicząca Rady Sołeckiej Rozmierka ? Danuta Cichoń.
Opracował:
Piotr Smykała
Na podstawie sprawozdania Zarządu DFK Rozmierka sporządzonego przez Józefa Suchana.

Rok: 

2012 C Romuald Kubik