Jesteś tutaj

ZPO w Rozmierce zaprasza do udziału w konkursie literackim

ZPO w Rozmierce ogłasza konkurs literacki na 90-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce pt. Wspomniena ze szkolnej ławki.

Zasady udziału w konkursie:
W konkursie mogą brać udział uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Rozmierce. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci do lat 12,
• młodzież w wieku 13-17 lat,
• dorośli od 18 roku życia.
Prace konkursowe mogą mieć formę opowiadania, komiksu, kartki z pamiętnika, wywiadu, reportażu, wspomnienia, listu, sprawozdania, piosenki, fraszki, itp.
Praca zgłoszona na konkurs nie może liczyć więcej niż 3 strony formatu A4. Do pracy należy dołączyć krótką informację o autorze (imię i nazwisko, tytuł pracy).
Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30.04.2020 r. na adres: b.piosek@zporozmierka.strzelceopolskie.edu.pl lub ewa.kot@live.com
Lista laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie zostanie zamieszona na stronie internetowej a prace laureatów zostaną opublikowane w gazetce okolicznościowej wydanej z okazji 90-lecia istnienia szkoły.
ZPO w Rozmierce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik